Jungiansk analyse i København – når du ønsker bedring i din mentale tilstand

Når du som klient opsøger en terapeut, som baserer sin behandling på jungiansk psykoanalyse, vil du opleve, at det er dig, der er i centrum. Jungiansk psykoanalyse baserer sig på samtale og har til formål at afdække og inddrage hele mennesket – og hele menneskets livsverden. Dette er nødvendigt for at forstå menneskets forhold til det ubevidste og der igennem fremme og udvide bevidstheden.

Samtale og dialog lægger fundament for analysen

Derfor er det vigtigt at du er åben, ærligt og ligefrem omkring din livshistorie og din egen individuelle fortælling. Det er nemlig den der skal danne grundlag for terapeutens analyse af dit forhold til dig selv – og for den terapi som skal hjælpe med at forbedre dette.

Hos en psykoterapeut som beskæftiger sig med jungiansk psykoanalyse kan du regne med at møde empati, åbenhed og nysgerrighed omkring din situation. Sammen vil I udvikle et fortroligheds forhold som baserer sig på gensidig tillid og respekt. Og du kan være helt sikker på at din terapeut aldrig vil dømme dig eller forklejne dine problemer.

Et af kerne områderne i den jungianske psykoanalyse og terapi er nemlig at den enkeltes oplevelse af egen livs situation er vigtig og prægnant, og at det er essentielt at erkende betydningen af hvad der måske i andres øjne vil forekomme at være ubetydelige petitesser for at forstå mennesket.

Inden for jungiansk psykoanalyse er dine succes oplevelser, nederlag, og sårede følelser fra hele dit livsforløb med til at definere dig som menneske og er samtidig afgørende for din agens i samspil med andre. Det er derfor vigtigt at komme godt rundt om disse hvis der skal lægges en basis for at komme ud af en ond cirkel af eksempelvis angst eller depression.

Med jungiansk psykoanalyse og terapi kan du blive bedre til at mestre din egen tilværelse og navigere i en verden som måske kan synes farlig og uoverskuelig. Du kan læse mere på analytiskpsykologi.dk.

You may also like...